top of page
istockphoto-1331832897-612x612.jpg

PAR

Kustību treniņu apraksts

KUSTĪBU TRENIŅI

 

Vingrošana speciāli izraudzītu vingrojumu un zinātniski izstrādātu metodisko paņēmienu sistēma cilvēku vispusīgai fiziskajai attīstībai un veselības nostiprināšanai; viens no galvenajiem fiziskajiem audzināšanas līdzekļiem.  

Akrobātika attīsta lokanību, veiklību, spēku, drosmi, gribasspēku, ātru reakciju un spēju orientēties telpā un laikā. 

Akrobātika ir cilvēka līdzsvara, veiklības un motoriskās koordinācijas uzstāšanās. Akrobātiskās prasmes tiek izmantotas skatuves mākslā, sporta pasākumos un cīņas mākslā. Lai gan akrobātiku visbiežāk saista ar cilvēka ķermeņa darbību, terminu lieto, lai raksturotu citus darbības veidus, piemēram, akrobātiku.

Kapueira ir brazīliešu nacionālā cīņas māksla, kas sevī ietver akrobātikas, dejas un spēles elementus.

Kapueirai raksturīga sitienu izdarīšana no zemiem stāvokļiem — pieliecoties un pietupjoties, kā arī primāri sitieni ar kājām. Tāpat to raksturo akrobātiskas un dejai līdzīgas kustības. Neatņemama nodarbību sastāvdaļa ir brazīliešu tautas mūzikas ritmu un dziedājumu izpilde. Gan treniņi, gan arī sacensības lielākoties notiek bez tieša kontakta.

AKROBĀTIKA BĒRNIEM

Vingrošana speciāli izraudzītu vingrojumu un zinātniski izstrādātu metodisko paņēmienu sistēma cilvēku vispusīgai fiziskajai attīstībai un veselības nostiprināšanai; viens no galvenajiem fiziskajiem audzināšanas līdzekļiem.  

Akrobātika attīsta lokanību, veiklību, spēku, drosmi, gribasspēku, ātru reakciju un spēju orientēties telpā un laikā. Ar akrobātiku var sākt nodarboties 7-8 g. vecumā.  

bottom of page